Tail Spend Management. Zmniejsz koszty i czas poświęcony na zakup produktów C.

Program oszczędnościowy TCO (Total Cost of Ownership) Efektywniejsze wykorzystanie Działu Zakupów

Dział zakupów jest strategicznym uczestnikiem procesu działania przedsiębiorstwa. Wykorzystując efektywnie jego zasoby, można zwiększyć konkurencyjność firmy, poprawić wyniki finansowe, a także zmniejszyć presję wywieraną na dział handlowy. Czym jest Total Cost Ownership? To całkowita suma wszystkich kosztów związanych z pozyskaniem, obsługą oraz utrzymaniem, a także utylizacją aktywów w firmie w pewnym zadanym czasie. Total Cost Ownership (TCO) uwzględnia zarówno koszty bezpośrednie, jak i pośrednie – czyli np. koszty, jakie ponosi przedsiębiorstwo w wyniku działań zakupowych, magazynowania produktów, kosztów administracyjnych, jak również kosztów przestojów. Działanie oparte na TCO pozwala nie tylko na ocenę aktualnych wydatków firmy, ale także na prognozowanie ryzyk kosztowych, jakie klient może ponieść w przyszłości. W ramach TCO zwracamy uwagę na obszary wymagające natychmiastowych aktywności korygujących.
Czy wiesz, że istnieje wiele prostych rozwiązań, które w krótkim czasie potrafią znacząco zmniejszyć wydatki? W Solar Polska zbudowaliśmy program, w ramach którego analizujemy sytuację kosztową klienta w obszarze Zakupowym. Na bazie końcowego raportu wspólnie z klientem opracowujemy strategię oszczędnościową. Pomagamy zmniejszyć koszty związane z dostawami, magazynowaniem, administracją i kosztami produktów.

Ile możesz zaoszczędzić korzystając z Programu Oszczędnościowego TCO?

Najczęściej raporty wykazują oszczędności w granicach 20 - 25% w stosunku do sumy kosztów standardowego prowadzenia działalności w obrębie Działu Zakupów. Te oszczędności są gwarantowane. Program TCO jest oparty na audycie ukazującym zbiorczy obraz map procedur, procesów, zachowań, nawyków tworzących specyfikę pracy konkretnego Działu Zakupów. W pierwszym etapie zapoznajemy się z polityką zakupową Zakładu Produkcyjnego. Potem analiza danych, istotnych dokumentów oraz wywiady z osobami zaangażowanymi w proces Zakupowy. W wyniku tej pracy powstaje Raport Końcowy dający podstawę do planowania kolejnych kroków w ramach optymalizacji, standaryzacji. W Solar Polska cenimy Transparentność, dlatego już na etapie oferty audytu TCO, poznasz wszelkie koszty związane z obsługą takiego przedsięwzięcia.Jak w skrócie wygląda proces z wdrożeniem po prezentacji Raportu Końcowego?

Budujemy komitet sterujący, składający się z przedstawiciela lub kilku przedstawicieli klienta oraz specjalistów, ekspertów po stronie Solar. Zdarza się, że w bardzo skomplikowanych i złożonych projektach, w których brakuje nam kompetencji, dopraszamy ekspertów i konsultantów z zewnątrz zapewniających kompleksowe podejście oraz w pełni profesjonalną obsługę danego projektu. Budujemy plan działania z zadaniami, do których przypisujemy konkretne osoby, wyznaczamy deadline. Tworzymy dokument z KPI (Key Performance Indicators - kluczowe wskaźniki efektywności) oraz SLA (Service Level Agreement- umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług). Po tym zabieramy się do działania.

Zamów audyt TCO, który wskaże obszary oraz wartość potencjalnych lub ostatecznych oszczędności związanych z wdrożeniem Programu oszczędnościowego z Solar Polska. Jeśli masz pytania i chcesz poznać więcej szczegółów - Zapraszamy do kontaktu pod nr tel 607 527 757 lub z naszymi doradcami Rynku Przemysłowego!

Formularz kontaktowy

Napisz, w czym możemy Ci pomóc. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie
NIP:

Imię i Nazwisko
(osoba odbierająca towar):
Adres e-mail:
Telefon:
Temat:
Treść:
Załącznik:
Dodaj załącznik